Gönder
Üye Isleri
8-5-2016 MESSERSCHMİTT TÜRKİYEDE - Akşam Pazar
Geri Dön

MESSERSCHMİTT TÜRKİYE'DE

HİTLER'İN savaş uçağı Messerschmill'i Türkiye'ye golircn Nejat Çuhadaroğlu efsane uçağın ve pilolunun , ilginç hikâyesini anlallı. »> SİBEL ATES YENGİN -8 de Messerschmitt Türkiye'de

HAYALİMDEKİ UÇAKTI Bu savaş uçağına sahip olmak elbette büyük bir şaııs çünkü bir uçak müzayedeye çıkmaz. Kolay bulunacak bir parça değildir. Şansa müzayedeye çıktı ve Allah'tan çok uçuk rakamlara ulaşmadı da ben de aldım. Müzayedeye telefonla katılmıştım. Hiç unutmuyorum, öyle bir alkış tufanı kopmuştu ki. Düşünsenize müzayedenin en büyük parçasını alıyorsunuz. Uçak Amerika'dan gemiyle Türkiye'ye geldi. Sonra tırla fabrikaya getirdik. Elbette görünce büyük bir heyecan yaşadım. Hayalimdeki uçaktı ve birçok insanın hayalindeki bir parçaya sahip olmak çok farklı duygular hissettirmişti. DONEMİN RUHUNA UYGUN Maketçilikten de geldiğim için kendim uğraştım. Restorasyonunu 3'aplım, Bu da İnsanı daha keyifli kılıyor. Birileri uçağın ancak küçük maketini yaparken ben orijinalini boyadım, dönemine uygun hale getirdim. Dünyada hiçbir müzede bu uçak bu şekilde restore edilip boyanmış ve dönemine uygun hale getirilmiş şekilde sergilenmiyor. Dönemin ruhuna uygun yapmanız lazım. Uçağın egzozundan çıkan isi, dumanı bile yaptım. Çünkü fabrikadan çıkmış gibi pırıl pırıl yapmak, yaşanmışlığını yok etmek yanlış olurdu. ENCÛK UCAK DÜŞÜREN PİLOTLAR ALMAN Dünyada en çok savaş uçağı düşüren pilotların neredeyse tamamı Alman. 1. Dünya Savaşı'nda da en çok savaş uçağı düşürenler Alman. Çünkü daha tecrübeliler ve yetenekliler. Uçak teknolojileri de çok iyi. Pilotlara "Nasıl bu kadar çok uçak düşürdünüz?" diye sorulunca, "Biraz şans biraz yetenek biraz kullandığımız uçakların iyi olması ve biraz da düşürebilecek çok fazla avla karşılaşmamız" diye cevaplamışlar. Vuracak düşman konusunda zorlanmıyorlar bile. İşte bu ilginç pilotlardan biri de Hermann Graf. Dünyada en fazla uçak düşüren 9. pilot. Toplam 212 uçak düşürmüş. En yüksek rakam 352'yle bir başka pilota ait. En fazla savaş uçağı düşüren Amerikalı pilot sayısı 40, en fazla uçak düşüren İngiliz pilot sayısı ise 60. Şimdi 2 uçak düşüren dünyada hava ası oluyor. 352 tane uçak düşürülmüş. Bir daha böyle bir rekor kınlamaz. Şimdiki pilotlarla aralarında büyük fark var. Düşünün, radar yok, bilgisayar yok. Tamamen el yeteneğiyle takip ediyor, vuruyor. Uçaktan atlıyor, düşüyor birkaç gün soma tekrar uçmaya devam ediyor. Binlerce saat uçuyor, binlerce sorti yapıyor. Gerçekten enteresan kişiliklere sahipler ve iyi eğitimliler. AMACIM OSCAR'A ADAY OLACAK FİLM YAPMAK "Tarihi dizi filmlerden öğreniyoruz" deniyor; doğru. Mesela Muhteşem Yüzyıl dizisi; iyi veya kötü, bir sürü yanlısı vardı. Fakat popülerlik yaratıp insanların ilgisini çekiyordu. Bir şekilde bu konuyu popüler hale getirmemiz lazım. Ama gelin görün ki bizim tarihi bir sinema filmimiz yok. Maalesef kitap okumuyoruz. Halka ulaşmak ve halkı bilinçlendirmek için sinema filmi yapmanız lazım. Hatta öyle bir film yapacaksınız ki Brave Heart gibi olacak. Benim amacım sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya göstermek. Çünkü tüm dünyada basarılıysan bana gore esas basarı bu demektir Oscar'a aday olacak bir filmden söz ediyorum. Ancak böylelikle kültürünü ve ülkeni tanıtmış olursun. Cogu kişi dünyadaki ilk savas uçağını bizim düşürdüğümüzü bilmiyor Hatta bir uçağı düşürüp pilotunu da esir almışız. Peki, dünyadaki ilk siyahi pilotun Türk olduğunu kac kisi biliyordur? Arap Ahmet, ilk Türk siyahi pilot. Ayrıca 1. Dünya Savası'nda ilk uçak gemisini de batıran biziz. 0 yüzden bunları anlatacak bir filme ihtiyacımız var Bu konuyla ilgili hâlâ görüşmelerimi sürdürüyorum. Umarım gerçekleşir DERS CALISSANA OĞLUM! Sanata olan yeteneğim doğuştan geliyor Bir insan sonradan sanatçı olmaz. Aslında herkesin içinde bir nebze de olsa bu yetenek vardır ama üzerine düşmek ve çalışmak önemli tabii. Annem ve babam akademi mezunu. Benim de hayal gücüm çok geniştir, el becerim iyidir. Bir de legolarla oynayan bir çocuktum. Oyun mastiklerinden adamlar, dinozorlar yapardım. Okuldan aşırdığım renkli tebeşirlerle oturduğumuz sokağın duvarına resimler çizerdim. Bir ara annem ressam olmamdan korkmuştu. O dönem bir erkek için ressam olmak kötüydü. Kız çocuğu olsan tamam ama erkek adam okuyacak, iş adamı olacak. Yaptığım resimleri yırtıp "Ders çalışsana oğlum, yine resim mi yapıyorsun?" derdi. Şimdiki gençleri resim yapmayı öğrenmesi için özel kurslara gönderiyorlar. ^^¦8 MAYİS 2016 PAZAR 2. Dünya Savası'nın 'katil ucağı' bu müzede 'rLım- ^*Y •, i müzayedeye çıktı ve Allah'tan «K /- çok uçuk rakamlara ulaşma- ___ ", ' di da beıı de aldım. Müzaye- I L r J1 deye telefonla katılmıştım. MaPM I Hiç bulmuyorum, öyle bir BiSS^^^SMeTserschmitt. dönemin \ alkış tufanı kopmuştaki. j^g?ffim|^gynbir şekilde restore edildi. \ en büyük parçasını alıyorsu- Restorasyonunu yaptım. Bu yetenek biraz kullandığımız ~ . 7 nıız. Uçak Amerika dan ge- da insanı daha keyifli kılı- uçakların iyi olması ve biraz j H miyle Ilirkiye ye geldi. Sonra yor. Birileri uçağın ancak kü- da düşürebilecek çok fazla avla MB: r L1* .t ti tırla fabrikaya getirdik. Elbet- çük makeLini yaparken ben karşılaşmamız" diye cevapla- V te görünce büyük bir heyecan orijinalini boyadım, dö- mışlar. Vuracak düşman ko- 1 / - .T yaşadım. Hayalimdeki uçaktı nemine uygun hale getir- nusunda zorlanmıyorlar bile. ve birçok İnsanın hayalindeki dim. Dünyada hiçbir müzede İşte bu ilginç pilotlardan biri 1 ^ bir parçaya sahip olmak çok bu uçak bu şekilde restore de Hermann Graf. Dünyada '¦ farklı duygular hissettirmişti. edilip boyanmış ve dönemine uçak düşüren 9. pilot. r||| DÖNEMİN RUHUNA UYGUN u^,n hale Set™!miş şekilde 1°^ \U "çak ^¦^HIİİSrŞ'fflîWPW * BPŞPÖ Al sergilenmiyor. Donemin ru- En yüksek rakam 352 yle bir ^MMİİİİİİBMBBİİİİİMİMMlBİİMİBİlIlllifcİ^^^^^P^-. _ V- L/j AS Maketçilikten de geldi- huna uygun yapmanız lazım. başka pilota ait. En fazla sa- Hitler yönetimindeki Alman Hava Ordusu'nun savaş uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'GUSTAV', istanbul'da sergilenmeye başladı. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde sergilenen efsanevi savas uçağını ve pilot Hermann Graf'ın hikâyesini müzenin kurucusu Nejat Cuhadaroğlu anlattı. ^raffiHpSucâğıMesserschmitt, dönemin KffiftjmSygun bir şekilde restore edildi. estorasyonunu 3'aplım, Bu yetenek biraz kullandığımız a İnsanı daha keyifli kılı- uçakların iyi olması ve biraz 3r. Birileri uçağın ancak kü- da düşürebilecek çok fazla avla !ik makeLini yaparken ben karşılaşmamız" diye cevaplarijinalini boyadım, dö- mışlar. Vuracak düşman koemine uygun hale getir- nusunda zorlanmıyorlar bile. im. Dünyada hiçbir müzede İşte bu ilginç pilotlardan biri 11 uçak bu şekilde restore de Hermann Graf. Dünyada ılilip boyanmış ve dönemine en fazla uçak düşüren 9. pilot, ygun hale getirilmiş şekilde Toplam 212 uçak düşürmüş, îrgilenmiyor. Dönemin ru- En yüksek rakam 352'yle bir una uygun yapmanız lazım. başka pilota ait. En fazla saçağın egzozundan çıkan isi, vaş uçağı düşüren Amerikaumanı bile yaptım. Çünkü lı pilot sayısı 40, en fazla uçak ıbrikadan çıkmış gibi pırıl düşüren İngiliz pilot sayısı iril yapmak, yaşanmışlığını ise 60. Şimdi 2 uçak düşüren ?k etmek yanlış olurdu. dünyada hava ası oluyor. 352 tane uçak düşürülmüş. Bir N CÛK UCAK DÜŞÜREN daha bövle bir rekor kınlamaz. İL0TLAR ALMAN şimdiki" pilotlarla aralarında Dünyada en çok savaş uçağı büyük fark var. Düşünün, ra- üşüreıı pilotların neredeyse dar yok, bilgisayar yok. Ta- ımamı Alman. 1. Dünya Sa- mamen el yeteneğiyle takip îşı'nda da en çok savaş uça- ediyor, vuruyor. Uçaktan atlı- ı düşürenler Alman. Çüııkii yor, düşüyor birkaç gün soma aha tecrübeliler ve yetenek- "ekrar uçmaya devam ediyor, ler. Uçak teknolojileri de çok Binlerce saat uçuyor, binlerce ± Pilotlara "Nasıl bu kadar sorti yapıyor. Gerçekten 3k uçak düşürdünüz?" di- enteresan kişiliklere 3 sorulunca, "Biraz şans biraz sahipler ve iyi eğitimliler. AMACIM OSCAR'A ADAY OLACAK FİLM YAPMAK "Tarihi dizi filmlerden öğ- demektir Oscar'a aday reniyoruz" deniyor; doğru. olacak bir filmden söz Mesela Muhteşem Yüz- ediyorum. Ancak boyleyıl dizisi; iyi veya kötü, likle kültürünü ve ülkeni bir sürü yanlısı vardı. Fa- tanıtmış olursun. Cogu kikat popülerlik yaratıp in- si dünyadaki ilk savas sanların ilgisini çekiyordu, uçağını bizim düsürdüBir şekilde bu konuyu po- ğümüzü bilmiyor Hatta püler hale getirmemiz la- bir uçağı düşürüp pilotuzım. Ama gelin görün ki nu da esir almışız. Peki, bizim tarihi bir sinema fil- dünyadaki ilk siyahi pimimiz yok. Maalesef ki- lotun Türk olduğunu kac tap okumuyoruz. Halka kisi biliyordur? Arap Ahulasmak ve halkı biline- met, ilk Türk siyahi pilot, lendirmek için sinema fil- Ayrıca 1. Dünya Savami yapmanız lazım. Hatta sı'nda ilk uçak gemisini öyle bir film yapacaksınız de batıran biziz. 0 ki Brave Heart gibi olacak, yüzden bunları anlatacak Benim amacım sadece bir filme ihtiyacımız Türkiye'ye değil, tüm dün- var Bu konuyla ilgili yaya göstermek. Çünkü hâlâ görüşmelerimi tüm dünyada basarılıysan sürdürüyorum, bana gore esas basarı bu Umarım gerçekleşir ERS CALISSANA OĞLUM! W Sanata olan yeteneğim do- * ıştan geliyor Bir insan son- r ^ sa bu yetenek vardır ama serine düşmek ve çalışmak A ıemli tabii. Annem ve ba- 1 1111 akademi mezunu. Benim 1 hayal gücüm çok geniştir, becerim iyidir. Bir de legorla oynayan bir çocuktum. yun mastiklerinden adamlar, Kız çocuğu olsan tamam ama nozorlar yapardım. Okuldan erkek adam okuyacak, iş adamı ıırdığım renkli tebeşirlerle olacak. Yaptığım resimleri urduğumuz sokağın dııva- yırtıp 'Ders çalışsana oğlum, na resimler çizerdim. Bir yine resim mi yapıyorsun?" •a aıniûm raocam nlmaın rlon derdi. Şimdiki seneleri resim

©2022 Hisartmuseum.com