Gönder
Üye Isleri
11-5-2016 Hisart Canlı Tarih Müzesinde çifte kutlama
Geri Dön

DIARY OF WEEK

¦ tİ^M^H ¦ I sfiı îl t^rıl i IH fil il I ¦ U ^P^EfpgpAıH ^İkinci Dünya Savaşı'ııa damgasını vu- Iran, Alman hava ^AjIOuçağı MesscrschmiLtBf (Me) 109-G6 'Glls- ^^milHSfl tav', Türkiye'de ilk kez Hisart Canlı Tarih 2» —|J ^g""1#* ve Diorama Müzesi 'nde özel bir tanıtım eş- 7 - ' •-"> Kİ^^^KnSS£9 liğiııdesergilenmeye başlandı. IlisartCanlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu ve Çu"%» —'h^». je hadaroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kıı- \ mlu Başkanı Nejat Çuhaclaroğlu ev sahip- liğincle gerçekleşen tanıtıma çok etti. Nejat Çulıadaroğlu 109-G6 'Gııstav' lıakkıııcla lı Bu sürprizi ise Nejat Çulıadaroğlu'ııun gününü, kurucusu olduğu Hisart Canlı Ta^DSI „ - -^9^E9ra( Jk yJ^\z- ıih ve Diorama Müzesi'nde, Amerika'dan getirdiği 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçağı Messerschmitt Bf ( Me ) 109-G6 'Gustav' ^rn kınsmanında kutlamasıydı. Mete Boybeyi, Emre Ergani, Tanem Sivar gibi tanınmış malamı katıldığı laıısmaııda, sanatçı Ilayko sahne aldı. Gecede efsane uçak için ha-*- ı zırlanan çok özel pasta, katılımcılarla bir- likte kesildi. HİSART CANLI TARİH MÜZESİ'NDE ÇİFTE KUTLAMA İkinci Düııya Savaşı'ııa damgasını vuran, Alman hara saldırılarının efsane uçağı MesscrschmiLtBf (Me) 109-G6 'Gustav', Türkiye'de ilk kez Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde özel bir tanıtım eşliğinde sergilenmeye başlandı. I lisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu ve Çuhadaroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kumlu Başkanı Nejat Çuhaclaroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtıma çok sayıda ünlü isim de eşlik etti. Nejat Çulıadaroğlu 2. Dünya Savaşı 'nda Alman ava savaş uçağı olduğunu belirttiği Messersclıınill Bf (Me) 109-G6 'Gustav' lıakkıııcla konuklara detaylı bilgiler verdi. Bu özel serginin eıı güzel sürprizi ise Nejat Çulıadaroğlu'ııun 50. yaş gününü, kurucusu olduğu Hisaıt ("anlı Taıilı ve Diorama Müzesi'nde, Amerika'dan getirdiği 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçağı Messerschmitt Bf ( Me ) 109-G6 'Gustav' lansmanında kutlamasıydı. Mete Boybeyi, Emre Ergani, Tanem Sivar gibi tanınmış simaların katıldığı laıısmaııda, sanatçı Ilayko sahne aldı. Gecede efsane uçak için hazırlanan çok özel pasta, katılımcılarla birlikte kesikli. Dünyada sadece üç adet bulunan bu eşsiz uçağı Türkiye'ye I getiren Nejat • Çuhadaroğlu ft gecede doğum B gününü de B kutladı. I Çuhadam^u

©2022 Hisartmuseum.com