Gönder
Üye Isleri
20-07-2016 ZAMAN TÜRKİYENİN EN CANLI TARİH MÜZESİ
Geri Dön

TÜRKİYENİN EN CANLI TARİH MÜZESİ

2. Dünya Savaşı'nda Alman Kuvvetlerinin en önemli avcı uçağı Messerschmitt Bf (Me) 109-G6 'Gustav' ve 2. Dünya Sava$ı sırasında Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı ile kullanılan şifre makinesi Enigma da müzede yer alıyor. İstanbul Cağlayan'daki Hisart Canlı Tarih Müzesi sizi bin yıllık bir tarihi geziye davet ediyor. Nejat Çuhadaroglu'nun otuz yıllık emeğinin ürünü oian müzeyi ziyaret edenler, büyük devletler, olaylar, savaşlar ve dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktalarına şahitlik ediyor. ALİ PEKTAŞ İSTANBUL VI İstanbul Çağlayana gittiyseniz mutlaka hI gözünüze çarpmıştır bu tabela: Hisart Canlı Tarih Müzesi. Çağlayan Adalet Sarayının arkasında Florence Nightingale hastanesinin az ilerisinde. Tabelayı takip edip ilerlediğinizde Cemil Bengü Caddesi'nde sokak arasından müzeye ulaşıyorsunuz. Kapıdan içeri girdiğinizde ise sizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Hisart Canlı Tarih ve üiorama Müzesi'nde yaklaşık biıı yıllık bir tarih gözlerimizin önüne seriliyor. Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnografik eserlerin sergilendiği bir müze burası. Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olayların, üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama tekniğiyle sergileniyor. Müzede askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on binlerce obje yer alıyor. Müzede sergilenen armalı Selçuklu kılıçları henüz literatüre dahi girmemiş birçok paha biçilmez nadide eserler de bulunuyor. Tüm bu özellikleriyle dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi burası. Müzeye adımınızı attığınız andan itibaren geçmişten günümüze doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Sizi kimi zaman kıyafetleri ve mühimmatlarıyla askerler, kimi zaman bir matara, kimi zaman tüm heybetiyle yeniçeriler, kimi zaman bir cephede bir Alman askeri karşılıyor... Bir zamanların en iyi savaş makineleri, kılıçlar, paşalar, leventler... Hepsi bir konu bütünlüğü içerisinde ve olayı anlatan maketlerin hemen yanında. Giysisinden silahına, nişanından sigara tablasına kadar o dönemi yansıtan her şeyi görebiliyorsunuz. Kısacası müze, savaşın toplumları nasıl şekillendirdiğini kanıtlarıyla gösteriyor. Savaşlarla birlikte yaşanan ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimlere ışık tutuyor. Müzeye gelenler, burada savaşın çok ötesinde bir tarih görüyor. YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYANIN FARKINA VARALIM Hisart'ın kumcusu Çuhadaroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, tam bir tarih aşığı ve tabiri caizse bir 'deli'. Çuhadaroglu'nun tarihe ilgisi çizgi romanlarla başlamış. Eli kalem tutmaya başladığından beri de resim yapıyormuş. Akranlan dışarıda oyun oynarken o maketler yapmaya başlamış. Ona ilham olan ise babasının yurtdışından aldığı uçak maketleri. Tarih merakıyla birlikte maket merakı da giderek bir aşka dönüşmüş. Bir yandan da bugün müzede sergilenen ve sayısı on binleri bulaıı objeleri toplamaya başlamış. Önce çizgi romanlar sonra da bin yıllık tarihe ışık tutan savaş malzemeleri. Ömrünü ve tüm maddi birikimini de bu müze için harcamış. Şu ana kadar bu meblağ 25 milyon dolan aşmış durumda. Nejat Çuhadaroğlu, her ne kadar bu müzede savaş başlığı öne çıksa da burasının bir canlı tarih müzesi olduğunu söylüyor ve ekliyor; "Savaşlar dünyada tarih boyunca en çok can almış olaylardır. Ne salgın hastalıklar ne de felaketler, savaşlardaki kadar insanın ölmesine sebep olmamıştır. Bugün de hâlâ insanlar savaşıyor ve yann da savaşacak. Savaş, bence insan geninde olan bir hastalık. 13u hastalığı yok edebilmeniz için iyi teşhis etmeniz ve tanımanız gerekir. Savaşa karşıyım demekle bu hastalığı yenemezsiniz. İnsanlar neden, niçin, nasıl savaşmış öğrenmeniz lazım. Ki kalkıp önlem alalım. Bunu irdelemek gerek. İnsanların geçmişini çok iyi öğrenmek gerek. Özellikle de Türkiye'nin. Çünkü burası Dünyanın merkezi. Bu coğrafya tüm dünyanın gözünü diktiği bir yer. O yüzden insanlar bu şuurla yasamalı."' Çuhadaroğlu, ilerleyen zamanlarda müzede bulunan eşyalardan yurtiçinde ve yurtdışında "Padişah Kılıçlan" başta olmak üzere tematik sergiler açmayı planlıyor. En önemli sergi ise 2018'de Vatikan'da. • Suriçi'nde olabil^^ Nejat Çuhadaroglu'nun müze ile ilgili büyük bir ya- ^ ^ rası var. Bina olarak da, lokasyon olarak dadoğru yerde 1 değil bu müze. Çuhadaroğlu, müzenin hem yerli hem de } yabancı turistlerin ayaküstü ulaşabilecekleri bir yerde olması gerektiğini söylüyor, "Meseladevlet büyüklerimizin burayı : görmelerini mutlaka istiyorum. Bu müze tarihi Suriçi'nde olsa ^ daha güzel olur. Ancak bunu yetkilileryapabilir. Gelip gör- i meden insanlar buranın ciddiyetini algılayamıyor. Burayı Â aynı zamanda bir araştırma merkezi haline çevirmek M istiyoruz. Türkiye'de uzman yok. Bu konuları danışıpsoracağımızkimseyok.Dahabir kılıç kitabımız bile yok." İstanbul Cağlayan'daki Hisart Canlı Tarih Müzesi sizi bin yıllık bir tarihi geziye davet ediyor. Nejat Çuhadaroglu'nun otuz yıllık emeğinin ürünü oian müzeyi ziyaret edenler, büyük devletler, olaylar, savaşlar ve dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktalarına şahitlik ediyor. ALİ PEKTAŞ İSTANBUL kanıtlarıyla gösteriyor. Savaşlarla birlikte yaşanan Nejat Çuhadaroğlu, her ne kadar bu müzede VI İstanbul Çağlayana gittiyseniz mutlaka ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimİere ışık savaş başlığı öne çıksa da burasının bir canlı tarih hI gözünüze çarpmıştır bu tabela: Hisart tutuyor. Müzeye gelenler, burada savaşın çok müzesi olduğunu söylüyor ve ekliyor; "Savaş- Canlı Tarih Müzesi. Çağlayan Adalet Sarayının ötesinde bir tarih görüyor. 1ar dünyada tarih boyunca en çok can almış arkasında Florence Nightingale hastanesinin olaylardır. Ne salgın hastalıklar ne de felaketler, az ilerisinde. Tabelayı takip edip ilerlediğiniz- YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYANIN FARKINA VARALIM savaşlardaki kadar insanın ölmesine sebep olma- de Cemil Bengü Caddesi'nde sokak arasından Hisart'ın kurucusu Çuhadaroğlu Şirketler mıştır. Bugün de hâlâ insanlar savaşıyor ve yann müzeye ulaşıyorsunuz. Kapıdan içeri girdiğinizde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhada- da savaşacak. Savaş, bence insan geninde olan ise sizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Hisart roğlu, tam bir tarih aşığı ve tabiri caizse bir 'deli'. bir hastalık. 13u hastalığı yok edebilmeniz için Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde yaklaşık Çuhadaroglu'nun tarihe ilgisi çizgi romanlarla iyi teşhis etmeniz ve tanımanız gerekir. Savaşa bin yıllık bir tarih gözlerimizin önüne seriliyor. başlamış. Eli kalem tutmaya başladığından beri karşıyım demekle bu hastalığı yenemezsiniz. Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, de resim yapıyormuş. Akranlan dışarıda oyun İnsanlar neden, niçin, nasıl savaşmış öğrenmeniz Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. oynarken o maketler yapmaya başlamış. Ona lazım. Ki kalkıp önlem alalım. Bunu irdelemek Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine ilham olan ise babasının yurtdışından aldığı uçak gerek. İnsanların geçmişini çok iyi öğrenmek etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve maketleri. Tarih merakıyla birlikte maket merakı gerek. Özellikle de Türkiye'nin. Çünkü burası etnografik eserlerin sergilendiği bir müze burası. da giderek bir aşka dönüşmüş. Bir yandan da bu- Dünyanın merkezi. Bu coğrafya tüm dünyanın Müzedeki eserler, gerçek veya kurgu ürünü olay- gün müzede sergilenen ve sayısı on binleri bulaıı gözünü diktiği bir yer. O yüzden insanlar bu Iann, üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına objeleri toplamaya başlamış. Önce çizgi romanlar şuurla yaşamalı." Çuhadaroğlu, ilerleyen zanıan- gelen diorama tekniğiyle sergileniyor. Müzede sonra da bin yıllık tarihe ışık tutan savaş malze- larda müzede bulunan eşyalardan yurtiçinde ve askeri ekipmanlar ve kıyafetler gibi orijinal on meleri. Ömrünü ve tüm maddi birikimini de bu yurtdışında "Padişah Kılıçlan" başta olmak üzere binlerce obje yer alıyor. Müzede sergilenen müze için harcamış. Şu ana kadar bu meblağ 25 tematik sergiler açmayı planlıyor. En önemli kılıçları

©2022 Hisartmuseum.com