Gönder
Üye Isleri
29-8-2016 Dünya Gazetesi Ehlikeyf ile Ağustos Ayı Bitmeden
Geri Dön

FARUK ŞÜYÜN

Ehlikeyf ile ağustos ayı bitmeden... Faruk Şüyün kitap@dunya.com ? Bir tekkuruyemiş seçme şansınızolsaydıL Tabii ki ceviz derdiniz... Çünkü, hemen her şeyinden yararlanabildiğimiz bir kuruyemiş ceviz ya da diğer adıyla koz... Şimdi tam mevsimi... Gazeteniz DUNYA'mn haftasonu eki Ekstra'da başlamıştım semtlere dahi adını verenher derde şifa lezzetin hikâyesini anlatmaya, burada Ehlikeyf'te bütün yönleriyle konuşmaya devam ediyorum... ? Akdeniz Turizm Forumu'nun ev sahibi Mersin Akdeniz Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (ASCAME) iki yılda bir düzenlenen organizasyonu MEDİTOUR'a, bu yıl 28-30 Eylül tarihleri arasında Mersin evsahipliği yapacak. Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi hamiliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizasyonun hazırlık çalışmaları Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından birebir takip ediliyor. Ulusal düzeyde TOBB, TÜRSAB, Türk Havayolları, Uluslararası S KAL Dernekleri Federasyonu ve CNR Holdingin destek verdiği organizasyonun yerel düzeydeki en büyük destekçisi ise Çukurova Kalkınma Ajansı. ? Gıda ve ambalaj sektörleri buluşuyor Gıda ve ambalaj sektörlerini bir araya getiren 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı - Ipack Turkey; 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo'da düzenlenecek. Konuk Ülke'nin Kenya olduğu WorldFood istanbul 2016 ve Ipack Turkey 2016; T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın himayesinde T. C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve bağlı derneklerin, TÜGİDER, PAKDER ve KOSGEB'in desteğiyle gerçekleştirilecek. ? Kişiye özel uçuş imkânı: Jetforme Türkiye'nin özel jetlerde koltuk kiralama imkânı sunan platformu Jetforme, kalabalık gidilen bay- tt Farklı şehirlerin, yeni mekânların, değişik tatların peşinde koşmaktan mutluluk duyan, bunların insan ömrünü güzelleştirenin ayrıntılar olduğunu düşünenlerle yani hayatta lezzet arayanlarla yine beraberiz. İşte bu haftanın konuları... Ayrıntılarını? İnternette www. dunya.com adresinde "anasayfa"daki "ehlikeyf" sekmesinde. ram seyahatlerini planlarken hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Jetforme'de yolcular gruplar halinde uçuş yaratarak istedikleri lokasyona, diledikleri zaman seyahat edebilme olanağı bulabiliyor. ? 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaHisart'ın misafirisiniz Roma imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi dünya tarihine etki eden medeniyet ve olaylara ait askeri ve etnog- rafîk eserlerin sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 30 Ağustos için kapılarım ücretsiz açıyor. ? Ehlikeyf ve "ah, o otel odaları!" Conrad İstanbul Bosphorus'tan hafta içine özel havuz kampanyası; Boğaz'da caz esintileri The Grand Tarabya'da; Titanic Hotels, Turkish Airlines World Golf Cup 2016 ana sponsoru; Türkiye'de 40'ın üzerinde otelinin faaliyet gösterdiği Wyndham Hotel Group, yerli turisti de ülkesinin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor. ? Ehlikeyf'in teknoloji dosyası... Arçelik AŞ'den Türkiye'nin ilk OLED televizyonu; Lacie'den sudan korkmayan depolama cihazı; LGLOUDRFH6 hoparlör, çift yollu 600 w'lık ses çıkışı ve müziğin ritmine göre yanan 64 farklı kombinasyona sahip. ? Ehlikeyf in lezzetli hayat notları... Gastronometro'ya Stevie Ödülleri'nde birincilik; Pernigotti, şimdi de II Gelato markasıyla dondurma severlerle buluşuyor; The Populist'ten hafta sonuna özel "tütsülenmiş" lezzetler; Reçelleriyle tanınan Yenigün Gıda kuruluşu 102. yılında açtığı e-ticaret sitesi ile online satışa dabaşladı. Ehlikeyf ile ağustos ayı bitmeden... ev sahipliğinde düzenlenecek. Or- rafîk eserlerin sergilendiği Hisart ganizasyonun hazırlık çalışmala- Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, rı Birleşmiş Milletler Dünya Tu- 30 Ağustos için kapılarım ücret- rizm Örgütü tarafından birebir ta- V - siz açıyor, kip ediliyor. Ulusal düzeyde TOBB, TÜRSAB, Türk Havayolları, Ulus- Farklı şehirlerin, ? Ehlikeyf ve "ah, o otel lararası SKAL Dernekleri Fede- yeni mekânların, odaları!" rasyonu ve CNR Holdingin destek değişik tatların Conrad İstanbul Bosphorus'tan verdiği organizasyonun yerel dü- peşinde koşmaktan hafta içine özel havuz kampanyası; zeydeki en büyük destekçisi ise Çu- mutluluk duyan, Boğaz'da caz esintileri The Grand hmL CiÎumh kurovaKalkınmaAjansı. bunların İnsan Ömrünü Tarabya'da; Titanic Hotels, Tur- ralUK ŞUyiM güzelleştirenin ayrıntılar kish Airlines World Golf Cup 2016 kitapf®dunya.com ?Gıda ve ambalaj olduğunu düşünenlerle ana sponsoru; Türkiye'de 40'ın sektörleri buluşuyor yani hayatta lezzet üzerinde otelinin faaliyet göster- ? Bir tekkuruyemiş seçme Gıda ve ambalaj sektörlerim bir arayanlarla yine diği Wyndham Hotel Group, yerli şansınızolsaydıL araya getiren 24. Uluslararası Gı- beraberiz. İşte bu turisti de ülkesinin güzelliklerini Tabii ki ceviz derdiniz... Çünkü, da Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı haftanın konulan... keşfetmeye davet ediyor. hemen her şeyinden yararlanabil- - WorldFood istanbul ve 31. Ulus- Ayrıntılar mi? diğimiz bir kuruyemiş ceviz ya da lararası Ambalaj, Paketleme ve Gı- İnternette WWW. ? Ehlikeyf'in teknoloji diğer adıyla koz... Şimdi tam mev- daîşlemeTeknolojileriFuarı-Ipa- dunya.COm adresinde dosyası... simi... Gazeteniz DUNYA'mn haf- ck Turkey; 1 - 4 Eylül 2016 tarihle- "anasayfa"daki Arçelik AŞ'den Türkiye'nin ilk tasonu eki Ekstra'da başlamıştım ri arasında İstanbul Fuar Merkezi, "ehlikeyf" sekmesinde. OLED televizyonu; Lacie'den su- semtleredahiadınıverenherderde CNR Expo'da düzenlenecek. Ko- dan korkmayan depolama cihazı; şifa lezzetin hikâyesini anlatmaya, nuk Ülke'nin Kenya olduğu Wor- ramseyahatleriniplanlarkenhaya- LGLOUDRFH6 hoparlör, çiftyollu burada Ehlikeyf'te bütün yönleriy- ldFood istanbul 2016 ve Ipack tı kolaylaştırmayı hedefliyor. Jet- 600 w'lık ses çıkışı ve müziğin rit- le konuşmaya devam ediyorum... Turkey 2016; T. C. Gıda, Tarım ve forme'de yolcular gruplar halinde mine göre yanan 64 farklı kombi- Hayvancılık Bakanlığı'nın himaye- uçuş yaratarak istedikleri lokasyo- nasyona sahip. ? Akdeniz Turizm Forumu'nun sinde T. C. Ekonomi Bakanlığı, Tür- na, diledikleri zaman seyahat ede- ev sahibi Mersin kiyeGıdave İçecek Sanayi Dernek- bilmeolanağıbulabiliyor. ? Ehlikeyf in lezzetli Akdeniz Sanayi ve Ticaret Oda- leri Federasyonu (TGDF) ve bağlı hayatnotları... lan Birliği'nin (ASCAME) iki yıl- derneklerin, TÜGİDER, PAKDER ? 30 Ağustos Zafer Gastronometro'yaStevieÖdülle- da bir düzenlenen organizasyonu ve KOSGEB'in desteğiyle gerçek- Bayramı'ndaHisart'ın ri'nde birincilik; Pernigotti, şimdi MEDİTOUR'a, bu yıl 28-30 Eylül leştirilecek. misafirisiniz de II Gelato markasıyla dondurma tarihleri arasında Mersin evsa- Roma imparatorluğu, Anadolu severlerle buluşuyor; The Popu- hipliği yapacak. Turizm Bakanlığı, ? Kişiye özel uçuş Selçuklu Devleti, Osmanlı İmpa- list'ten hafta sonuna özel "tütsü- Mersin Valiliği, Mersin Büyükşe- imkânı: Jetforme ratorluğu, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. lenmiş" lezzetler; Reçelleriyle ta- hir Belediyesi hamiliğinde gerçek- Türkiye'nin özel jetlerde koltuk Dünya Savaşı, Körfez Savaşı gibi nınan Yenigün Gıda kuruluşu 102. leştirilecek organizasyon, Mersin kiralama imkânı sunan platformu dünya tarihine etki eden medeni- yılında açtığı e-ticaret sitesi ile on- Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Jetforme, kalabalık gidilen bay- yet ve olaylara ait askeri ve etnog- linesatışadabaşladı.

©2022 Hisartmuseum.com