Gönder
Üye Isleri
20-4-2017 Tarih Kapıları Aralanıyor - Bizim Anadolu Gazetesi
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjU4MDQ1NzMmMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

TARİHİN KAPILARI ARALANIYOR

TARİHİN KAPILARI ARALANIYOR Akasya Kültür Sanat, dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart sergisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da ziyaretçilerini # bekliyor. İSTANBUL- Hisart Canlı Tarih Müzesi'nden dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilen sergi tarihimizin eşsiz mirasını yeni nesiller için gün yüzüne çıkarıyor. Küratör Nejat Çuhadaroğlu tarafından hazırlanan sergide, bin yıllık tarihimize etki eden olaylar, savaşlar, dönemlere ait askeri ve etnografik eserler, dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktaları 3 boyutlu modellendirilerek diorama tekniği ile AKS' de sergileniyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Kurtuluş Savaşı'ndan 1. ve 2. dünya savaşlarına kadar tarihin en büyük savaşları, fetihleri ve kaderleri değiştiren anlar,askeri ekipmanlar, orijinal ve orijinaline sadık kalınarak hazırlanan kıyafetler, bayraklar, alem ve sancaklar, kılıçlar, silahlar, madalya ve nişanlar, tablolar, orijinal fotoğraflar, gravürler, gazete kupürleri ve daha binlerce eserin sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi sergisi, Roma İmparatorluğu döneminden 1990-1991 Körfez Savaşı'na kadar olan geniş kapsamlı bir süreci destansı bir anlatımla AKS' ye taşıyor. ÎANAKKALE SAVAŞI' İFSANE KAHRAMANI Hisart Canlı Tarih ve Dio rama Müzesi'nde Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı Dioraması da, ilk kez Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sergilenmeye başladı. Seyit Onba- ^ şı, mekanizması bo- / ^ zulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz ^ zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı için yaklaşık 276 kg olduğu söylenen efsane kahraman Seyit Onbaşı Dioraması da; AKS'de ziyaretçileriyle buluşuyor. 30 yılın detaylarla yoğrulan emeği, on binlerce kilometre katledilerek toplanan binlerce eser, tek tek araştırılarak oluşan yüzlerce hiı kâye I \ içinde diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu ile ekibi tarafından özenle çalışılarak oluşturulan dioramalar ve dünyanın başka hiç bir yerinde eşi benzeri olmayan eserlerden oluşan sergi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da tarihe ışık tutacak. ilkve tek canlı |il|HLIllll Tlfll nı inanı ¦ ¦ ¦ ¦ İSTANBUL-Hisart Canlı Tarih Müzesi'nden dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilen sergi tarihimi- zin eşsiz mirasını yeni nesiller T için gün yüzüne çıkarıyor. -4 «. m Küratör Nejat Çuhada- ^I roğlu tarafından hazırla- u nan sergide, bin yıllık m tarihimize etki eden olaylar, savaşlar, dö- nemlere ait askeri ve *. . etnografik eserler, dünyanın kaderini sadık kalınarak hazırla- samlı bir süreci destansı bir merminin ağırlığı için yaklaşık belirleyen dönüm nan kıyafetler, bayrak- anlatımla AKS'ye taşıyor. 276 kg olduğu söylenen efsane noktalan 3 boyutlu ¦ Slar, alem ye sancaklar, rflNflKKflLE CflWflC|.N|N kahraman Seyit Onbaşı Diora- modellendirilerek kılıçlar, silahlar, madal- gpc MJFKfl H R AMAN I masI da;AKS de f le" diorama tekniği ile ya ve nişanlar, tablolar, troANt KAHKAIVIANI __ rıyle buluşuyor. AKS'de sergileniyor If orijinal fotoğraflar, gra- Hisart Canlı Tarih ve Dio- ||U 30 yılm de" Selçuklu'dan Osman- W vürler, gazete kupürleri ve rama Müzesi 'nde Çanakka-I m taylarla yoğru- lı'va. Kurtuluş Sava- daha binlerce eserin sergi- le Savaşı'nın efsane kah- ¦ lan emeği, on şı'ndan 1 ve 2. dünya sa- lendiği Hisart Canlı Tarih ve ramanı Seyit Onbaşı Dio- B binlerce kilo- ^TiTeStiren1^^ , - , - ^ den 1990-1991 Körfez Sava- münde sergilenmeye ¦ lanan binler- anlar,askeri manlar? orıjmal ve orıjmaıme ^ ^ ^ ^ ^ feaşladı Seyit "¦ JM ce eser, tek _ şı, mekanizması bo-W\mk tek araştırı- | * zulan bir topun ^ larak olıı- sırt^^^ ^ Â vaşın sey- / ^ sı Çuhada- ^ ^ rinide- roğlu ile ekibi ta- ğiştirmiş- rafından özenle IH ti. Tek çalışılarak başına jB \ oluşturulan kaldır- I ¦ mayan eserler- NİSanU^U^al

©2022 Hisartmuseum.com