Gönder
Üye Isleri
1-4-2017 Laleli Dergisi Seyit Onbaşı AKSde
Geri Dön

 

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjYzNjY1MDImMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

 

AJANDA / Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı AKS'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü nedeniyle, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nden getirilen Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı Dioraması da, ilk kez bu özel günde sergilenmeye başlıyor. Çanakkale'nin efsane kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı için yaklaşık 276 kg olduğu söylenen efsane kahraman Seyit Onbaşı Dioraması; müze dışında ilk kez AKS'de ziyaretçilerle buluşuyor. /lereHnapHbift repoû öıiTBbi npn ra/uııınojiM CeÜMT OHÖauiM Terıepb b AKS! U,eHTp Ky/ibTypbi n nCKyccTBa AKacbfl (AKS) b MecTb 102-ofi rOAOBLiı,HHbi noĞeflbi b ÖnTBe 3a rannnno.ni/i peLun/ın OTKpbiTb BbiCTâBKy 18 luiapıa h BbicıaBHTb A^opaMy zıereHflapHOro repoa Cefiı/iTa OHÖaLun, npHBeseHHyio 1/13 My3ea nepBoro ı/ı eflHHCTBeHHoro b Mi/ıpe My3ea xhboîi hctophh ı/ı flnopaMbi Hisart. noflBur /ıereHflapHOro repojı 3aıcnıOMa/ıc?ı b tom, mto oh npoınec CHapyifl BecoM 276 Kr. a^a opyAMfl, y KOToporo 6bi/ı onoMaH noA"beMHbiiı MexaHH3M. no paCnpOCTpaHÖHHOMy MH©HHIO, BblCTpe/1 3THM CHap?1flOM H3HÖC cfjaTa/ibHbie noBpe>KAeHHfl öpmaHCKOMy ÖpoHeHOCuy, TeM caMbiM h3m©hhb XOfl ÖMTBbl.

©2022 Hisartmuseum.com