Gönder
Üye Isleri
1-5-2017 Bussiness Woman Etkinlik AKS
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjY3NDE2MzEmMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

 

ETKİNLİK/ EVENTS

Etkinlik/Events 1 "Sibel Güzellik Salonu" TARİH / DATE: 11/05/2017 10/06/2017 YER / AT: Sanaîorium Nazım Ünal Yılmaz'ın bir günlük gibi işleyen resimleri, gazetede görülen bir haberle birleşerek otobiyografik olanı, daha geniş bir toplumsal alt metinin dışavurumuna dönüştürüyor. Karşı cinse özgü bedensel parçalan taklit eden protezler ve makyaj, kaygan bir kimliğin ortaya çıktığı alanları işaret ederken, ötekiteştirilmiş cinsel kimlikle birtikte eril şiddet, soyut ve figüratif gelenekleri yan yana getiren resim, heykel / obje ve performanstan oluşan bir yerleştirmeyle "Sibel Güzellik Salon'unda, 'müşterilere* sunuluyor. Nazım Ünal Yilmaz's paintings, which function as a diary, are combined with a news report to transform the autobiographical one into a wider social subtext, Undaunted by a placement consisting of paintings, sculptures / objects and performance, together with masculine violence, is offering the customers abstract and figurative traditions together with opposite sexual identity, white pointing out areas where the makeup, slippery identity. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi TARİH/DATE: 31/05/2017 YER/ AT: Akasya Kültür Sanat Dünyadaki ilk ve tek canlı Hisart, the first and only tarih ve diorama sergisi living history and diorama Hisart, dünya tarihi içinde exhibition in the world, is yaşanan ve 21. yüzyılın auniqueexhibitionofthe toplumsal düzenini belir- most important events in leyerı en önemli olaylann the history of the world canlandınldığı eşsiz bir that determine the order sergidir. Tarih efsaneleri in social life of the 21 st ve kahramanlarıyla bu century. History lives sergide yaşıyor. with legends and heroes in this exhibition. Cern'i Keşfet Sergisi TARİH/DATE: 30/05/2017 YER / AT: Torium Alışveriş Merkezi Sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle, evrenin içinde kaybolarak aklınızdaki soruların cevabını öğrenmek için siz de CERN'İ Keşfet Se'gisi'ndeki yerinizi alın. "CERN (Avruoa Nükleer Araştırma Merkezi) dünya çapında en büyük yatırımların yapıldığı, Dünya'nın oluşumu hakkında parçacıklar boyutunda araştırmalar yapan en büyük araştırma merkezidir, Aynı zamanda en iyi bilim adamları CERN' de çalışıyor, Peki, CERN'de neler oluyor? "CERN'i Keşfet' sergisi, CERN'in hayatımıza kazandırdıklarını, oradak araştırmaların nasıl ilerlediğini interektif ürünlerle ziyaretçilerinin anlamasına yardımcı olacak.Gelin hep birlikte; Evren nasıl oluştu? Atom altı parçacıklar nasıl hareket eder? CERN araştırmalanyla hayatımıza neler kazandırdı? Büyük patlama nasıl oldu? sorulannı video mapping, 3D etkileşimli s»mülasyonlar, sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle evrenin içinde kaybolarak öğrenelim." Take your place at the Expiore CERN Trade Fair to learn the answers to your questions in your mind by vanishing in the unıverse through virtual reality glasses technology. "CERN (European Nuclear Research Centre) is the largest research centre in the vvorld that makes the largest investments, researches in partide size about the formation of the vvorld. and the best scientists work at CERN. Let's learn altogether "Hovv did the universe form?", "How do subatomic particles move?", "What did your life bring to life with CERN research?", "How was the big explosion?" by video mapping, 3D interactive simulations, virtual reality glasses technology, lost ın the universe. 1 Etkinlik/Events ,§l%Pjf . Jj|| ^ M/" " ^ ^ "Sibel Güzellik Salonu" : 10/06/20i7 2017 1^— ^- --*^'-1 YER / AT: Sanatorium Nazım Ünal Yılmaz'ın bir günlük gibi işleyen resimleri, gazetede görülen bir haberle birleşerek otobiyografik olanı, daha geniş bir toplumsal ait , metinin dışavurumuna dönüştürüyor. Karşı cinse özgü bedensel parçalan taklit eden protezler ve , makyaj, kaygan bir ortaya çıktığı alanları ı işaret ederken, ötekiteştirilmiş cinsel kimlikle birlikte eril şiddet, soyut ve figüratif gelenekleri yan yana | getiren resim, heykel obje ve performanstan oluşan bir yerleştirmeyle "Sibel Güzellik Salon'unda, 'müşterilere' sunuluyor. Nazım Ünal Yilmaz's paintings, which function a diary, are combined with a news report to transform the one a sculptures performance, together the customers abstract and together sexual iden ti- ty, white pointing areas where the makeup, i slippery identity. Cern'i Keşfet Sergisi TARİH/DATE: 30/05/2017 VER / AT: Torium Alışveriş Merkezi Sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle, Take your place at the Exp!ore CERN ^B|n1 İmMD>'¦& evrenin içinde kaybolarak aklınızda- Trade Fair to learn the answers to your ki soruların cevabını öğrenmek için questions in your mind by vanishing s'z de CERN'i Keşfet Se'gisi'ndeki in the universe through virtual reality alın. "CERN (Avruoa Nükleer ^ ^glasses technology. „. e i T .ı n. u.. . iyi bilim adamları CERN'de çalışıyor, the best scientists work at CERN. Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Peki, CERN de neler oluyor? "CERN'i TARİH / HATF* 11 /flÇ/9017 Keşfet' sergisi, CERN'in hayatımıza Let s learn altogether "How did the urn / it T ı/"ii" t . kazandırdıklarını, oradak araştırma- universe form?", "How do subatomic YER / AT. Akasya Kultur banat larm nasıl ilerlediğini interektif ürünlerle particles move? , What did your life Dünyadaki ilk ve tek canlı Hisart, the first and only ziyaretçilerinin anlamasına yardımcı bnn9 to life wıth CERN research?', tarih ve diorama sergisi living history and diorama olacak.Gelin hep birlikte; Evren nasıl How was the bıg exp osıon. by video Hisart, dünya tarihi içinde exhibition in the world, is oluştu? Atom altı parçacıklar nasıl mapping. 3D ınteracfcve simulations, yaşanan ve 21. yüzyılın auniqueexhibitionofthe hareket eder? CERN araştırmalanyla virtual reality glasses technology, lost ın toplumsal düzenini belir- most important events in hayatımıza neler kazandırdı? Büyük the universe. leyen en önemli olaylann the history of the vvorld patlama nasıl oldu? sorulannı video I canlandınldığı eşsiz bir that determine the order mapping, 3D etkileşimli s»mülasyonlar, sergidir. Tarih efsaneleri in social life of the 21 st sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle ve kahramanlarıyla bu century. History lives evrenin içinde kaybolarak öğrenelim." sergide yaşıyor. with legends and heroes in this exhibition.

©2022 Hisartmuseum.com