Gönder
Üye Isleri
15-7-2017 Sabah - MUHTEŞEM DİRENİŞ
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjgyNTE1MDkmMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=22069

 

MUHTEŞEM DİRENİŞ

Muhteşem direniş böyle canlandırıldı Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Hisart, 15 Temmuz direnişinin 3 boyutlu canlandırmasına ev sahipliği yapıyor. Dioramalarda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve TBMM önünde destan yazan bir milletin büyük direnişi en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde direniş destanının canlandırıl dığı 15 Temmuz dioramaları sergilenmeye başlandı. Ziyarete açılan dioramalar hain darbe girişiminin birinci yılında büyük ilgi gördü. 15 T emmuz destanının unutulmaması için dioramalar ile o geceyi anlatmak istediklerini söyleyen Nejat Çuhadaroğlu, "O gece bu milletin gösterdiği büyük bir kahramanlık var. Biz de bu kahramanlığı anlatmak istedi. Bunun için iki simge belirledik. îlki belki de yapılan bu kötülüğün simgesi olabilecek TBMM'nin bombalanma anı oldu. Diğeri de bu milletin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gösterdiği büyük kahramanlıktı. Bu iki mekan üzerinden 15 Temmuz'u canlandırmak istedik" dedi. • §8®! UĞUR YILDIRIM El r Çuhadaroğlu, Temmuz'u diorama' eşyalanmn ' tarihsel anlatan. Kahrarn ^ yapmak A Muhteşem direniş böyle canlandırıldı I Canll Tarİh Ve ^^isart Canlı Tarih cek TBMM'nin bombalanma ^ 1 i»a DİOrama MÜZeSİ I I ve Diorama Mü- anı oldu. Diğeri de bu milletin \|r kg^. Kİ Uioart 1 ^ Tommı i7 zesi'nde direniş 15 Temmuz Şehitler Köprü- ,. ¦ ¦' - o u ai I I destanının canlan- sü üzerinde gösterdiği büyük dİrenİŞİnİn 3 boyutlu ^Ldırıldığıl5Tem- kahramanlıktı. Bu iki mekan TICTIR 19 canlandırmasına ev muz dioramaları sergilenmeye üzerinden 15 Temmuz'u can- ™ Sahİplİğİ yapiyOr. başlandı. Ziyarete açılan dio- landırmak istedik" dedi. Dioramalarda, 15 ¦ııiwifmrnTTT^ Tpmmıi7 Sphitlpr bmnclyllmdabuyukllglgordl1, IT I V ı' N il .. .. .. yenmer 15 Temmuz destanının unu- ^WH5tTtT|M KÖprÜSÜ Ve TBMM tulmaması için dioramalar ile Önünde destan o geceyi anlatmak istediklerini kahramanlık müz®Sİ.|!® Çuhadaroğlu, yazan bir milletin söyleyen Nejat Çuhadaroğlu, mak istediklerini anlata" ^eriiirse 15 büyük direnişi en ;° ge™ "letin gösterdiği W bize yer gösten™ özel maketlerle ¦ i buyuk bir kahramanlık var. Biz ¦ «Jmnr'ıı diorama teknıgnıe y p ö_e^ eşyalarının i ince ayrıntısına de bu kahramanlığı anlatmak \ tarihsel anlatan, k?hra^^"ı bir müze yapmak ^ kadar anlatılıyor istedi. Bunun için iki simge Ha sergileneceği .. ¦¦ riiie aetirdi. belirledik. İlki belki de yapılan istiyoruz görüşünü bu kötülüğün simgesi olabile- "

©2022 Hisartmuseum.com