Gönder
Üye Isleri
26-4-2018 DEDELERİNE GELDİLER (Vatan)
Geri Dön

DEDELERİNE GELDİLER

I^H^DEDELERİNE ^|^DjL£R Prenses protokolde Çanakkale Savaşı'nın •^44.103. yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan 1.300 kişilik grup, Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini'ne katıldı. İngiltere'de ise Prens Harry ve müstakbel '. Prenses Meghan, törende Kraliyet ailesini temsil etti.»13 ; i?. S İngiltere'deki törene Prens II Harry ve flM l2 müstakbel * İR L Prenses ¦ Meghan da H katıldı. ¦ Anzak torunları J Sabaha karsı »05.30'da başlayan* Şafak Ayini için Mı geceyi uykusuz Tjk geçirdiler. €fl DEDELERİNE GELDİLER

i*--*: »t ' r î D o Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümünde üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57'nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi HISART Canlı Tarih ve Dıorama Müzesi A tarafından 103'üncü yıl dönümü dolayı- I siy la" hazırlanılan "Çanakkale Destanı" I sergisi açıldı. Sergideki, süngüye denk ı ğelipikiye ayrılmış kurşun, Osmanlı subaylarından birinin kurşun isabet eden cep saati ve yıpranmış botlar, savaşın şiddetini gözler önün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat'taki Kocadere köyünde kamp kurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. 'Heyecanlı, gururlu' Burada konuşan Bakan Bak, "Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, Çanakkale Geçilmez destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz de- Avustralya'daki ayinler GELİBOLU Yarımadasında 103 yıl önce hayatını kaybeden Anzak askerlerinin anıldığı Şafak Ayinleri, ülke genelinde yüz binlerce Avustralyalının katılımıyla gerçekleştirildi. Avustralya nın başkenti Canberra, eyalet başkentleri Sydney, Melbourne Brisbane, Adelaide, Perth ve Hobart'ın yanı sıra tüm kentlerde, Çanakkale Savaşları nda yaşamını yitiren Anzak askerleri için Şafak Ayinleri düzenlendi. Vw ¦ yRrBİfch^ mJ5| di. Ardından 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı, saat 06.00'yı gösterdiğinde harekete geçildi. Tüm yurt yürüdü Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, 57'ııci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Coııkbayırı'nda sona erdi. Dün ayrıca tüm yurtta da yürüyüş düzenlendi. Kent merkezlerinde toplananlar, şehitliklere yürüdü. \ a. / â Jİ n .****,. ®1 n C u 5 bin izci GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı. Şafakta verilmiş sözüm vardı GELENEKSEL Şafak Ayini dün sabaha karşı Anzak Koyu'nda gerçekleştirildi. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 1.300kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarııııadası'na geçti. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde sabahı bekledi. Anzak Koyu'nda 05.30'da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü. Törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duııcaıı, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Duttoıı, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fransa Savunma Ataşesi Coloııel Valery Sens ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil en Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ile çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. £ Anzaklar kimler? » Anzak, Birinci Dünya Sava- . şı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australiaı and N ew Zealand ArmyCorps), J kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılıııasıyla oluşuyor. Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da O rtadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Ze- . , ¦ landalı askerlerin 25 NisaıuJtf1 _!J915'te Gelibolu'da karaya ıkışmın yıl dönümü olaak anılıyor. ¦ T uğçenur YILMAZ AA1 il ki xiWL i 9 — ı i i W!WyWfeiiTiMP| RİB9 liUİUİIâİıi^L^^^B ı ¦cMpnvnM^^B Z V ençlik ve Spor Bakanlığı, di. Ardından 103 yıl önce şehit dü- yr ( ^Kl I -v Genelkurmay Başkanlığı ve şen askerler gibi sabah namazı kı- JL V^J İzcilik Federasyonu orga- İmdi, saat 06.00'yı gösterdiğinde nizasyonunda düzenlenen '57'nci harekete geçildi. \ Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, Tüm yurt yürüdü ^ I köyünde kaıııp kurdu. Gençlik ve Yarbay Mustafa Kemal'in 25 ^ ¦ Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ta- Nisan 1915 sabahı düşman çıkar- " rafından tümü şehit düşen 57'nci ıııasmı haber alınca, 57'nci Alayı tiBAl^ ık ,?\jR Alay askerlerinin son yemeği, kırık Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size buğday çorbası dağıtıldı. savaşmayı değil, ölmeyi eııırediyo- 'Heyecanlı gururlu' sözleriyle geçen o gün- Burada konuşan Bakan Bak, du. Atlı birliklerinin de yer "Çanakkale, tüm dünyaya Türk'ün aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürü- " m* gücünü gösterdiği, Çanakkale Ge- yüş, 1.5 saat sonra Coııkbayırı'nda ' çilıııez destanının yazıldığı yerdir. sona erdi. Dün ayrıca tüm yurtta ^ - ¦' i Gençlerimiz duygulu. da yürüyüş düzenlendi. Kent ıııer- Burada destan yazan atalarımızla, kezlerinde toplananlar, şehitlikle- dedelerimizle gurur duyuyoruz de- re yürüdü. Avustralya'daki 5 Şafakta verilmiş sözüm vardı/ GELENEKSEL Şa- liboluYarımadası'nageçti. Katı- Alan Duııcan, Avustralya İçişle- kelimelerinin ilk lıarflerininkı- mgJ İ fak Ayini dün sabaha kar- lımcılar, uyku tulumları ve bat- ri Bakanı Peter Duttoıı, İngilte- saltılıııasıyla oluşuyor. Anzaklar, / ^ şı Aıızak Koyu'nda ger- taniye ler içinde sabahı bekledi. re'ııiıı Ankara Büyükelçisi Do mi- 1915'te Çanakkale'de, dalıa sonra 'jj> J çekleştirildi. Avustral- Aıızak Koyıı'ııda 05.30'da alaııa ııick Chilcott, Fransa Savunma daOrtadoğuveAvrupa'daıııütte- yalı ve Yeni Zelandalı- katafalkın konulmasıyla başla- Ataşesi Coloııel Valery Sens ve fikleri adına savaştı. Anzak Günü ] lardaıı oluşan yakla- yaıı tören bir saat sürdü. Törene, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil en ise Avustralyalı ve Yeni Ze- ^W~~ şık 1.300 kişilik grup, YeııiZelandaGenelValisiPatsy Çanakkale Vali Yardımcısı Turan landalı askerlerin 25 NisaııJjÖ' M gece Çanakkale kent Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Yılmazileçoksayıdayerliveya- , _11915'te Gelibolu'da karaya |js B Kİ^'i^C jC-^ Aın(^rika\^^^ bakanı bmıcı^yet^^ katıldı.^ ^ ^ ^^^kışmın yıl dönümü ola

©2022 Hisartmuseum.com