Gönder
Üye Isleri
27-10-2019 MİLLİ MÜCADELE RUHU ANKARA DA
Geri Dön

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/OTEyMjk1ODEmMSY0ODM5NCYwJjE=?customer=f42fccf8-060e-e611-a23d-001a6465f174&sid=42927

 

 

MİLLİ MÜCADELE RUHU ANKARA' DA

Milli Mücadele ruhu Ankara'da Bu yıl Hisart Canlı Tarih, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yılında yeniden Ankaralılarla buluşacak. Hisart'ın kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun emek verdiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin önemli dönemlerine ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. i isart Canlı Tarih Müzesi özel seçkileriyle Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yılında 2. Kez Ankara'da görücüye çıkıyor. İstanbul'da bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde yer alan eserlerden özel seçkiler Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda sergilenecek. Hisart'ın kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat ilgilendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin önemli dönemlerine ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. 150 PARÇA ESER Kronolojik olarak Osmanlı döneminde İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan (1453-1923) geniş bir dönemi somut olarak gösteren askeri ve etnografik tarihi eserler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2017 senesindeki 29 Ekim resepsiyonunda olduğu gibi bu yıl da resepsiyonda yerlerini alan davetlilere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Tarihi objeler, tarihi olayları canlandıran dioramalar ve mankenler ile tablolar, fotoğraf albümleri, afişler ve gazeteler sergilenecek eserler arasında yer alıyor. Çoğunluğu Osmanlı dönemine ait kılıç, piştov, tüfek gibi objelerin yanı sıra manken, diorama ve tablolardan oluşan toplamda 150 parça eser bulunmaktadır. Mücadele ruhin1 Ankara'da Bu yıl Hisart Canlı Tarih, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yılında yeniden Ankaralılarla buluşacak. Hisart'ın kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun emek verdiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergide Anadolu Türk tarihinin önemli dönemlerine ve önde gelen kahramanlarına ait eserler yer alıyor. I isart Canlı Cumhurbaşkanlığı Külliye- resepsiyonunda olduğu H Tarih Müzesi si'ndeki sergide Anadolu gibi bu yıl da resepsiyonda özel seçkile- Türk tarihinin önemli yerlerini alan davetlilere riyle Cumhu- dönemlerine ve önde gelen eşsiz bir deneyim sunmaya riyetimizin 96. kahramanlarına ait eserler hazırlanıyor. l 1 Kuruluş yılında yer alıyor. Tarihi objeler, tarihi 2. Kez Ankara'da görü- olayları canlandıran dio- cüye çıkıyor. İstanbul'da PARÇA ESER ramalar ve mankenler ile bulunan Hisart Canlı Tarih Kronolojik olarak Os- tablolar, fotoğraf albüm- Müzesi'nde yer alan eser- manii döneminde İstan- leri, afişler ve gazeteler lerden özel seçkiler Nejat bul'un fethiyle başlayıp sergilenecek eserler ara- Çuhadaroğlu küratörlü- Cumhuriyet'in ilanıyla so- sında yer alıyor. Çoğun- ğünde, Cumhurbaşkanlığı nuçlanan (1453-1923) geniş luğu Osmanlı dönemine Külliyesi'nde düzenlenen bir dönemi somut olarak ait kılıç, piştov, tüfek gibi 29 Ekim Resepsiyonu'nda gösteren askeri ve etnogra- objelerin yanı sıra manken, sergilenecek. Hisart'ın fik tarihi eserler Cumhur- diorama ve tablolardan kurucusu Nejat Çuhada- başkanlığı Külliyesi'nde oluşan toplamda 150 parça roğlu'nun bizzat ilgilendiği 2017 senesindeki 29 Ekim eser bulunmaktadır.

©2022 Hisartmuseum.com