Gönder
Üye Isleri
1575 Padişah III.Muratın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendinin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. Rasathane devrin Şeyhülislamı tarafından 1580de yıktırıldı. Galatasaray Lisesi civarında olduğu tahmin ediyorlar
Geri Dön
©2022 Hisartmuseum.com