Eserler

1915 Çanakkale Geçilmez-Kanlısırt Muharebesi

Grup: Diorama
Konum: II. Kat

KANLISIRT MUHAREBELERİ

1.Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi’nde Anzak ve Türk kuvvetleri arasında 6 Ağustos 1915’de başlayan muharebelerdir. Üç gün süren çatışmalar neticesinde Anzaklar bu bölgedeki Türk siperlerini ele geçirmişlerdir. Türk birliklerinin karşı taarruza geçmesi sonuç vermemiş Kanlısırt bölgesindeki siperler alınamamıştır.